Matematikk

Vårt mest populære fag. Vi underviser både de som sliter og de som er sultne på mer!

Mer informasjon

Fysikk

Fysikk er et fag som både er spennende og utfordrende å jobbe med. Enkelte temaer kan være vanskelige å få grep om uten at ting blir tatt veldig skritt for skritt.

Mer informasjon

Naturfag

Naturfag er læren om verden og hvordan vi mennesker ser på den igjennom vitenskapens øyne. Det er faget alle må igjennom før de eventuelt går videre med Fysikk, Kjemi og Biologi.

Mer informasjon

Økonomi

Makro- og mikroøkonomi. Vi spesialiserer oss i å gi god opplæring i den matematiske delen av fagene.

Mer informasjon

Kjemi

Våre dyktige undervisere hjelper deg mestre kjemifaget.