Fysikk

Hvorfor privatundervisning i fysikk

Fysikk er et fag som både er spennende og utfordrende å jobbe med. Faget har også noen utfordringer som er ganske like de en møter i matematikken. Utfordringene i dette faget ligger ofte i delen der en løser opp informasjonen i en enkeltoppgave for så å sette informasjonen inn i riktig system, for å oppnå en konklusjon. Her kan privatundervisning og leksehjelp ofte være veien å gå. Enkelte temaer kan være vanskelige å få grep om uten at ting blir tatt veldig skritt for skritt. Etter vår erfaring er det en mangel på fysikklærere på den enkelte skolen, og det er derfor vanskelig å sikre god oppfølging til den enkelte elev.


Fag vi underviser i:

Videregående skole:

Fysikk 1
Fysikk 2

Kom gjerne med forespørsler om fag på høyere nivå.