Vilkår for Studenthjelp Privatundervisning AS


1.    Du er forpliktet til å sørge for at opplysningene du sender oss er korrekte og fullstendige. Om noen av disse opplysningene endres er du forpliktet til å holde oss oppdatert.


2.    Enhver avtalt undervisningstime har 48 timers avbestillingsfrist. Om avbestilling skjer senere enn 48 timer før undervisningstart vil det faktureres full pris.


3.    Dersom en av våre undervisere ikke kan møte opp til avtalt tidspunkt plikter den underviseren å gi beskjed innen 24 timer. Dette gjøres normalt sett over telefon eller via sms. Dersom underviseren ikke skulle overholde dette vil kunden få neste avtalte undervisningstime til halv pris. Dersom kunden skulle møte opp uten å møte underviseren til avtalt tid vil neste undervisningstime være gratis.


4.    Om eleven ikke skulle møte opp til avtalt tidspunkt plikter vår underviser seg å prøve å ta kontakt med eleven. Dersom det ikke er mulig vil læreren kunne gå etter 20 minutters venting på avtalt møtested. Kunden vil da fremdeles faktureres fullpris. Dersom en elev er forsinket vil timen avsluttes på normal tid.


5.    Studenthjelp forbeholder oss retten til å bytte fast underviser og avbryte kundeforhold.


6.    Dere som kunder blir fakturert en gang i måneden over e-post, med mindre annet er spesifisert.