Økonomi

Makro- og mikroøkonomi. Vi spesialiserer oss i å gi god opplæring i den matematiske delen av fagene.