Matematikk

For de som sliter litt

Matematikk er det faget vi i Studenthjelp har opplevd størst positive effekt av vår privatundervisning.

Grunnene er trolig mange og individuelle, men det vi ofte ser er at når vi begynner å undervise en elev virker den eleven lettet. Frykten for matematikk holder mange tilbake, og med oss forsvinner denne frykten. Igjen står mestringsfølelsen, den samme mestringsfølelsen som har hjulpet oss å bli gode. Timene på skolen blir enklere å følge og det har selvsagt en forsterkende effekt på utfallet. Når det kommer til matematikk så er det ofte snakk om god sirkel vs ond sirkel. Vi kan rett og slett hjelpe eleven å komme seg inn i den gode sirkelen.

For de som er sultne på mer

Matematikk har lenge vært et fag en enten mestrer bra eller ikke mestrer på skolen. I dagens skole er det slik at fokuset ofte ligger på å få de som ikke klarer seg så bra "over vannet" Det gjør selvsagt at det blir mindre fokus på den eleven som mestrer, den eleven som trenger ekstra utfordringer, rett og slett fordi han/hun har ekstra overskudd og muligens kjeder seg i timene. Det vi i Studenthjelp kan gjøre med det, er å plukke opp elevene på deres eget nivå (uansett hvor det nivået ligger) og dra dem opp til neste. Eksempelvis har vi hatt et par elever som valgte å få undervisning sammen. De kom litt dårlig ut i 1T matematikken, men etter MYE hardt arbeid (For det å mestre matematikk er nettopp det, hardt arbeid) kom de seg igjennom både R1 pensum og R2 pensum iløpet av andreåret på VGS. En av de to valgte å ta universitetsmatematikk (10 studiepoeng) samtidig med sisteåret på VGS.


Nivåer:

Grunnskolen 1-10 Trinn

Videregående skole VG1-VG3 (1T, 1P, 2P, S1, R1, S2 og R2)

Høyskole og Universitet:

Fag UiO: 

MAT1100 - Kalkulus, 

MAT1100U – Kalkulus

MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra

STK1000 – Innføring i anvendt statistikk

STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering

STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse

ECON1100 – Matematikk I

ECON2130 – Statistikk 1

ECON3120 – Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra

Fag BI:

MET 2910 -  Matematikk for økonomer

MET 2911 - Matematikk for økonomer del 1

MET 2912 - Eksamen i matematikk for økonomer

MET 3431 - Statistikk