Naturfag

Naturfag er læren om hvordan verden og hvordan vi mennesker ser på den igjennom vitenskapens øyne. Det er faget alle må igjennom før de eventuelt går videre med Fysikk, Kjemi og Biologi.