To tips som gjør matematikk mye enklere!

1. Pugg de vanligste gangestykkene

Det kan ligge enorm kraft i å lære seg de enkleste gangestykkene utrolig godt.

Hva er fordelene?

Økt hastighet og forståelse!

Hastighet: De små gangeoperasjonene avgjør hastigheten din i de store oppgavene. Gangetabellen brukes nemlig fler ganger per regneoppgave. Kan du gangetabellen godt vil arbeid per oppgave kuttes drastisk.

Forståelse: Energien din brukes kun til å fokusere på det unike (mer utfordrende) i oppgaven. De som ikke kan gangetabellen godt har mye mer å tenke på i hvert mattestykke. Det går selvsagt også utover forståelsen siden det blir vanskelig å holde hele oppgaven i hodet samtidig.

Hva spesifikt bør du lære deg?

Lær deg den lille gangetabellen så godt at du vet svaret med en gang. Altså lær deg for eksempel 7 • 6 så godt at du umiddelbart vet at svaret er 42. (Tallet bør bare poppe opp i hodet ditt)


Det er faktisk kun 55 "unike" gangestykker du trenger å lære deg. De resterende er repetisjoner (Altså 6 • 7 = 7 • 6)


Går du eller skal du begynne på videregående skole er det også noen andre vanlige gangestykker som du bør pugge.


Utrolig vanlige gangestykker på videregående skole (i ALLE mattefag på VGS)


Kan du dette uten å måtte tenke deg om? Da vil det spare deg for utrolig mye hodebry! Hastigheten du lærer matematikk i vil trolig mangedoble seg. Spesielt hvis utgangspunktet var at du måtte tenke deg om for mesteparten av den lille gangetabellen.

TIPS: Dersom du ønsker å lære deg den lille gangetabellen så finnes det en app som heter "Gangetesteren". Bruk litt tid med denne til du mestrer 1-10 gangen.


2. Pugg «den lille plusstabellen»

Som med gangetabellen så vil det være veldig nyttig å pugge «den lille plusstabellen»

Pugg svarene på alle stykker der vi legger sammen tall mindre enn 10 (f.eks: 1+1=2, 3+5=8 og 9+8=17 etc.)


Igjen så er meningen å øke hastigheten og forståelsen. Jeg kan ikke overdrive fordelen av at tallene bare dukker opp i hodet uten at en skal måtte telle seg opp til tallet hver gang. Teller du hver gang så gjør du noe feil!


Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.