Fem tips om hvordan å få mest mulig ut av undervisningen

1. Oppretthold faste ukentlige timer

Kontinuitet er utrolig viktig. Oppretthold av den ukentlige timen fungerer som en fast «tidsfrist». Her vet eleven at arbeidet de har gjort i løpet av uken blir vurdert og at alle spørsmål de har bygd seg opp blir besvart. Det er vår erfaring at det som inspiseres respekteres. De elevene som faller ut av rytmen faller ofte også ut av faget de jobber med og må bruke et par timer ekstra bare for å jobbe seg inn i faget igjen.

Hvorfor ikke annenhver uke?

Her erfaringen at dette blir for lenge og at det leder tilbake til at elever utsetter viktig arbeid og til og med får gjort mindre gang til gang enn om timene er ukentlige. Det sagt så er det bedre med noe enn ingenting, de elevene som er så opptatt at de kun har mulighet annenhver uke har også positivt utbytte, bare i merkbart mindre grad. (Slikt varierer selvsagt veldig ifra elev til elev)

2. Gjør lekser!

Jada, her høres vi vel ut som enhver annen kjip lærer på skolen. Men det er faktisk utrolig viktig. Leksene gjør at du er forberedt til å ta imot informasjonen som kommer neste time, de holder hodet ditt fokusert på faget og gjør at stoffet kommer inn i langtidsminnet istedenfor i glemmeboka. Så gjør et godt forsøk på alle oppgavene, sett ring rundt det som er vanskelig og spør underviseren din neste undervisningstime.

Nyttig fakta: Eleven som har flest gode spørsmål er oftest eleven med best fremgang.

3. Vit at det kan ta lang tid, selv med mye arbeid. Men utbyttet blir desto større!

Jobber du kjempehardt og gjør du alle leksene? Hører du godt på alt hva underviseren din har å si? Går det fremdeles ikke så bra som du håpet det skulle? Dette er faktisk normalt hos mange elever. Erfaringsmessig kan det for enkelte ta en stund (ja opptil flere år til og med) før ekstraarbeidet gir full effekt. Det er vanskelig å peke på det spesifikt, men langtidseffekten av hardt arbeid er utrolig stor selv om en ikke helt klarer å se effekten i begynnelsen. Det er vilje over en utstrakt tidsperiode. Gode vaner som bygges rett og slett, dette gir selvsagt resultater i det lange løp.

4. Pass på at du får nok lekser.

Nå er det vel nok med alt dette leksegreiene vel, hvorfor ta med enda et punkt her? Det du gjør hjemme og gjør selv er faktisk det viktigste arbeidet du gjør. Det som gjøres i undervisningstimene med underviser er faktisk der mest for å muliggjøre at du gjør arbeidet med faget hjemme. Det er derfor viktig at underviseren (om du kanskje har fått en litt mer uerfaren underviser) gir nok lekser til at du virkelig får ta del i dette utbyttet.

5. Du kan både tjene og spare mye ved å velge riktig tid av året

Mange undervisningsfirmaer har sommerrabatt. Sært nok kan denne tiden også være den beste tiden (og ikke den verste tiden som prisen skulle tilsi) å få undervisning. På sommeren har eleven ofte mye mindre å gjøre, og har derfor mer tid til å ordne opp i skoleproblemer.


Send oss en forespørsel i dag!

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.