Privatundervisning image
Privatundervisning hos oss er undervisning og ikke bare hjelp med skoleleksene. Vi tar eleven igjennom faget skritt for skritt og gir tips og triks underveis. Slik får eleven maksimalt læringsutbytte av tiden med oss. Ikke minst legger vi opp til at eleven får mest ut av tiden han/hun jobber på skole og hjemme!

Vi fjerner mye av smerten og frustrasjonen ved matematikk. Dette gjør vi ved å hjelpe der det trengs, og i likhet med personlige trenere ”pushe” og motivere underveis.

I det norske samfunn er det mye fokus på likhet, dette har dessverre gått utover både de flinke og mindre flinke fagmessig. Den personlige oppfølgingen gjør at eleven kan få individuell tilrettelagt undervisning på et nivå som er veldig vanskelig å oppnå på skoler i Norge. Privatundervisning er velprøvd og forskning (og vår erfaring) viser at det kan gi svært positive effekter for individet.


Fag vi hovedsakelig underviser i: Matematikk, Naturfag, Fysikk og Kjemi og Økonomi på alle nivåer (inkludert enkelte universitets/høyskole fag)
Vi kan også hjelpe med andre fag, men har ikke vårt hovedfokus på disse fagene.

Hos oss har vi ikke bare vanlige undervisere, men også senior undervisere. Dette er undervisere som har mer erfaring og har jobbet lenger med undervisning enn vanlige undervisere.

Vi tar deg steget videre. Vi gjør det gøy. Og vi pusher deg til å prestere ditt beste!